facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Midden in het lijden mogen wij hoop hebben

Orlando Bottenbley - Gods redding 2‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 8:18 - Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. NBV

Lied - Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen‌

Thema's