facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De schepping zucht, maar zal ook gered worden

Orlando Bottenbley - Gods redding 4‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 8:20,21 - Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. NBV

Lied - Zie, Ik maak alle dingen nieuw‌

Thema's