facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Ons zuchten zal juichen worden!

Orlando Bottenbley - Gods redding 5‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 8:22,23 - Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barenswee├źn zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. NBV

Lied - Als de Heiland zal verschijnen‌

Thema's