facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Jozef heeft veel moeite met het nieuws

Paul Visser - Maria en Jozef 4‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 1:18,19 - De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. NBV

Lied - Veilig in uw nabijheid‌

Thema's