facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Zaligverklaard worden nú

Arie van der Veer - Zaligverklaard worden nu‌

Uit de Bijbel‌

Mattheüs 5:3 - 'Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen'. Statenvertaling

Matteüs 5:3 - 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel'. NBV

Lied - Volle verzeek'ring‌

Thema's