facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De laatste profeet

Arie van der Veer - De laatste profeet‌

Uit de Bijbel‌

Hosea 1:1 - Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Hosea, de zoon van Beëri, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia regeerden, en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël. NBV

Lied - God heeft het eerste woord‌

Thema's