facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Ieder in zijn eigen taal

Arie van der Veer - Ieder in zijn eigen taal‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 2:2 - Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: 'Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.' Bijbel in Gewone Taal

Lied - Zegen mij op de weg die ik moet gaan‌

Thema's