facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Paulus’ testament aan Timoteüs

Andries Knevel - Paulus' testament aan Timoteüs 1‌

Uit de Bijbel‌

Paulus zit in de gevangenis wanneer hij besluit zijn zoon Timoteüs een brief te schrijven. Een soort geestelijk testament met wat hem op dat moment bezig houdt. Samen met ds. Andries Knevel gaan we de komende dagen de brief iets beter bekijken. Als jij zelf zo'n testament zou schrijven, aan wie zou je 'm richten en wat zou er precies in staan?

2 Timoteüs 2:8,9 - Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. NBV

2 Timoteüs 4:13 - Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament. NBV

Lied - Jezus leven van ons leven‌