facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

'Niemand heeft me bijgestaan...'

Andries Knevel - Paulus' testament aan Timoteüs 2‌

Uit de Bijbel‌

2 Timoteüs 2:8,9 - Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. NBV

2 Timoteüs 4:13 - Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament. NBV

2 Timoteüs 1:15,16a - Zoals je weet heeft iedereen in Asia zich van mij afgekeerd, ook Fygelus en Hermogenes. Moge de Heer zich ontfermen […]. NBV

2 Timoteüs 4:16 - Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten […]. NBV

Lied - Daar juicht een toon, daar klinkt een stem ‌