facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

'Timoteüs, neem je die jas even mee?'

Andries Knevel - Paulus' testament aan Timoteüs 3‌

Uit de Bijbel‌

2 Timoteüs 2:8,9 - Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. NBV

2 Timoteüs 4:13 - Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament. NBV

Lied - Here Jezus om Uw woord‌