facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Zo ben je echt gelukkig

Arie van der Veer - Zo ben je echt gelukkig‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 5:3-5 - 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. […] NBV

Lied - Psalm 119‌

Thema's