facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Heb elkaar lief zoals Jezus ons liefheeft

Orlando Bottenbley - Leven in Gods huisgezin 1‌

Uit de Bijbel‌

De komende acht dagen herhalen we de serie 'Leven in Gods huisgezin', met ds. Orlando Bottenbley. Vandaag beginnen we met het feit dat we elkaar mogen liefhebben zoals Jezus ons liefheeft…

Johannes 13:34,35 - 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' NBV

Lied - Maak liefde waar ‌