facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Vergeef elkaar zoals Jezus ons vergeeft

Orlando Bottenbley - Leven in Gods huisgezin 2‌

Uit de Bijbel‌

Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. NBV

Lied - Als er vergeving is‌