facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Ga naar de koning van Egypte

Arie van der Veer - Ga naar de koning‌

Uit de Bijbel‌

Exodus 3:18 - Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden, en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de HEER, de God van de Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, en vraag hem toestemming om drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de HEER, jullie God, offers te brengen. NBV

Lied - Ik Stel mijn vertrouwen‌

Thema's