facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Meditatie - Zie hoe Jezus lijdt voor mij‌

Uit de Bijbel‌

2 Korintiërs 5:20,21 - Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. NBG ‘51


2 Korintiërs 5:20,21 - Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. NBV

Lied - Zie hoe Jezus lijdt voor mij‌

Thema's