facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Er zijn geen grenzen aan Jezus macht

Arie van der Veer - Er zijn geen grenzen‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 28:18 - Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.' NBV

Hebreeën 2:8 - Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; […]. NBV

Lied - Nooit kan 't geloof te veel verwachten‌