facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Maak alle volken tot mijn leerlingen

Arie van der Veer - Maak alle volken‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 28:19 - Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, […]. NBV

Filippenzen 2:5 - Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. NBV

Lied - Geven‌