facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Ik ben met jullie alle dagen

Arie van der Veer - Ik ben met jullie‌

Uit de Bijbel‌

Matteüs 28:20 - '[…] En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' NBV

Openbaring 7:3 - 'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.' NBV

Lied - Veilig in uw nabijheid‌