facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Dank eerst voor alle zegeningen...

Orlando Bottenbley - Het gebed van Paulus 1‌

Uit de Bijbel‌

De komende tijd gaan we overdenkingen uit 2017, 2018 en 2019 herhalen. Omdat we door het coronavirus extra voorzichtig willen zijn, nemen we momenteel geen nieuwe meditaties op. Deze week denken we samen met ds Orlando Bottenbley na over het gebed van Paulus in Efeziƫrs 1 en 3.

Efeziƫrs 1:15,16 - Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

Lied - Tel uw zegeningen‌