facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Jezus recht kennen

Orlando Bottenbley - Het gebed van Paulus 2‌

Uit de Bijbel‌

Efeziƫrs 1:17 - Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

Lied - Als ik Hem maar kenne‌