facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Een steen tussen Mizpa en Sen

Arie van der Veer - Een steen tussen Mizpa en Sen‌

Uit de Bijbel‌

1 Samuël 7:3 - Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe: 'Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen.' NBV

1 Samuël 7:12 - Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. 'Want,' verklaarde hij, 'tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.' NBV

Lied - Heer wat een voorrecht‌