facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Toen het Pinksterfeest aanbrak

Arie van der Veer - Toen het Pinksterfeest aanbrak‌

Uit de Bijbel‌

Vandaag en morgen vieren we het Pinksterfeest! Maar wat betekent het eigenlijk? En wist u dat er twee Pinksterfeesten zijnā€¦?

Handelingen 2:1-4 - Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. NBV

Lied - Kom in mijn hart‌

Thema's