facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De wegen van Abram en Lot scheiden

Paul Visser - Gods weg met Abraham 6‌

Uit de Bijbel‌

Ds. Paul Visser vertelt ons de komende dagen meer over Gods weg met Abram. Ook Abram twijfelde wel eens, maar God liet hem nooit in de steek. Net zoals Hij ons nooit in de steek laat!

Genesis 13:7-11 - Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de KanaƤnieten en de Perizzieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: 'Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.' Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. NBV

Lied - Wat de toekomst brengen moge‌