facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wij zijn gerechtvaardigd… maar hoe dan?

Andries Knevel - Genade, wat een wonder 1‌

Uit de Bijbel‌

Er staan gedeelten in de Bijbel die de hele Bijbel lijken samen te vatten. Eén van die gedeelten is Romeinen 5:1-11. Andries Knevel deelt graag deze verzen met ons…

Romeinen 5:1 - Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. NBV

Lied - Ik ben zo dankbaar‌