facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

'God vraagt geen groot geloof, maar een geloof in een grote God'

Andries Knevel - Genade, wat een wonder 3‌

Uit de Bijbel‌

Romeinen 5:5 - Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. NBV

Lied - De kracht van uw liefde‌