facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

'Laat mij jullie reinigen met water'

Arie van der Veer - Johannes de Doper 1‌

Uit de Bijbel‌

Johannes de Doper was een bijzondere man. Hij was vol van de heilige Geest, maar ook niet helemaal zonder twijfels. De komende dagen gaan we het over hem hebben.

Lucas 3:3 - Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

Lucas 3:15,16 - Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.'

Uit: NBV

Lied - De rivier‌