facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

God zorgde voor hen

Arie van der Veer - God zorgde voor hen‌

Uit de Bijbel‌

Daniël 1:9 - God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. NBV

Daniël 1:17 - En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. NBV

Lied - Zegen ons nu ‌