facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Vaste gebedstijden

Arie van der Veer - Vaste gebedstijden‌

Uit de Bijbel‌

Daniël 6:11 - Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. NBV

Lied - Heer ontferm U‌