facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De engel

Arie van der Veer - De engel‌

Uit de Bijbel‌

Daniël 6:22,23 - En Daniël zei tegen de koning: 'Majesteit, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.' NBV

Lied - Psalm 34- Stralen van geluk‌