facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Ach HEER luister toch

Arie van der Veer - Ach heer luister toch‌

Uit de Bijbel‌

De komende dagen staan Ezra en Nehemia weer centraal. Twee bijzondere mensen, die op hun eigen manier iets voor hun volk mochten betekenen…

Nehemia 1:4-6 - Toen ik dat hoorde, moest ik huilen. Dagenlang zat ik op de grond. Ik huilde, en ik at en dronk niets. Ik deed niets anders dan bidden tot de God van de hemel. Ik zei: 'Heer, u bent de God van de hemel. U bent een machtige God. U doet wat u belooft. U bent goed voor de mensen die van u houden, en die leven zoals u het wilt. Luister alstublieft naar mij! Zie hoe ik dag en nacht tot u bid voor de Israëlieten die u dienen. […] Bijbel in Gewone Taal

Nehemia 1:4-6 - Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad: 'Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt, luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. […] NBV

Lied - Hoor ons nu o Heer‌

Thema's