facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De zonsopgang en -ondergang

Orlando Bottenbley - Psalm 19/2‌

Uit de Bijbel‌

Psalm 19:5-7 - Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed. HSV

Lied - Zie de Zon‌

Thema's