facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Stel dat ik Uw goedheid niet zou zien…

Andries Knevel - Psalm 27-5‌

Uit de Bijbel‌

Psalmen 27:1 - Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? NBV

Psalmen 27:13,14 - Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. NBV

Psalm 27:13 - Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Statenvertaling

Lied - Psalm 27‌

Thema's