facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Zwoegen en strijden

Mirjam Kollenstaart - Over de liefde 4‌

Uit de Bijbel‌

1 Timoteüs 4:7-10 - Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. NBV

Lied - I Trust in You‌

Thema's