facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Lucas 3: Wie heeft er macht over je leven?

Lucas 3:1-2 - Wie heeft er macht over je leven?‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 3:1,2 - In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. NBV

Lied - Beveel gerust uw wegen‌