facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Lucas 3: Verandering komt niet vanzelf

Lucas 3:1-2 - Verandering komt niet vanzelf‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 3:1,2 - In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. NBV

Lied - Heer, wijs mij Uw weg‌