facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Lucas 3: Betrouwbaar zijn

Lucas 3:12-13 - Betrouwbaar zijn‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 3:12,13 - Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: 'Meester, wat moeten wij doen?' Hij zei tegen hen: 'Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.' NBV

Uit de meditatie - 'In Jezus' naam begin opnieuw. En wees bevrijd van alle ballast, van alles wat van vroeger uit aan je kleeft…'

Lied - God maakt vrij‌