facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Lucas 3: De Heilige Geest helpt je op weg

Lucas 3:15-17 - De Heilige Geest helpt je op weg‌

Uit de Bijbel‌

Lucas 3:15-17- Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.' NBV

Uit de meditatie - 'Je hoeft niet in je eentje opnieuw te beginnen. De Heilige Geest doet je opstaan en helpt je bij het zetten van de eerste stappen op je nieuwe weg.'

Lied - Spirit of the living God‌