facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De visioenen van Daniël

Arie van der Veer - De visioenen van Daniel‌

Uit de Bijbel‌

Daniël 7:1,2 - In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus: 'Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten.' NBV

Lied - De Bijbel‌