facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Een heel bijzonder gebed

Arie van der Veer - Een heel bijzonder gebed‌

Uit de Bijbel‌

Daniël 9:3-5 - Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld: 'Heer, grote en geduchte God, die zijn beloften nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt; wij hebben gezondigd […].' NBV

Lied - Vader, vol van vrees en schaamte‌