facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Engelen als hulp van boven

Arie van der Veer - Engelen als hulp van boven‌

Uit de Bijbel‌

Daniël 6:23 - 'Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.' NBV

Hebreeën 1:14 - Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? NBV

Lied - Befiehl dem Engel dass er komm‌