facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Klaar voor de wederkomst

Arie van der Veer - Klaar voor de wederkomst‌

Uit de Bijbel‌

1 Tessalonicenzen 3:13 - ‘Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen. NBV

1 Tessalonicenzen 2:19,20 - […] Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde. NBV

Lied - Als t bazuingeschal‌