facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De stem van de bazuin

Arie van der Veer - De stem van de bazuin‌

Uit de Bijbel‌

1 Tessalonicenzen 4:16 - Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. NBV

Matteüs 24:31 - […], en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, […]. NBV 

Lied - Eens als de bazuinen klinken‌