facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Er komen stromen van zegen

Meditatie - Er komen stromen van zegen‌

Uit de Bijbel ‌

Er komen stromen van zegen is een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Wat is nu precies zegen? Ds. van der Veer verwoordt het zo: 'Zegen is dat je iets in verbinding legt met God.' Wat ervaart u vandaag als een zegen?

Marcus 10:13-16 - En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze. NBG ‘51

Marcus 10:13-16 - De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. NBV

De komende twee weken herhalen we enkele meditaties van de serie Vastentijd die ds. Arie van der Veer in 2016 heeft opgenomen. In samenwerking met Nederland Zingt maakte hij toendertijd deze serie om bekende en onbekende liederen rondom Pasen meer tot ons te laten spreken…

Lied - Er komen stromen van zegen‌

Thema's