facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

'k Heb geloofd en daarom zing ik

Meditatie - 'k Heb geloofd en daarom zing ik‌

Uit de Bijbel‌

Wat betekent het dat Jezus alles heeft volbracht? Het betekent dat Jezus hersteld wat wij kapot hebben gemaakt. Wat zou ke willen dat Jezus zou herstellen in jouw leven? Leg het aan Hem voor in gebed.

Genesis 2:1,2 - Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. NBG ‘51

Genesis 2:1,2 - Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. NBV

Johannes 19:28-30 - Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. NBG ‘51

Johannes 19:28-30 - Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. NBV

Lied - 'k Heb geloofd en daarom zing ik‌

Thema's