facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

De steen was weggerold

Arie van der Veer - De steen was weggerold‌

Uit de Bijbel‌

Jezus is opgestaan. Niemand heeft Hem daarmee geholpen, Hij deed het uit eigen kracht. Zelfs de zware steen voor het graf was weg. De Heer is waarlijk opgestaan! Gezegend Pasen.

Lucas 24:2 - Bij het graf aangekomen, zag ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. NBV

Lied - U zij de glorie‌

Thema's