facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Op God vertrouwen

Andries Knevel - Psalm 84-5‌

Uit de Bijbel‌

Psalm 84: 11-13 - Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. NBV

Het gaat uiteindelijk om het vertrouwen op God. Durf jij Hem te vertrouwen vandaag?

Lied - 'k Stel mijn vertrouwen‌

Thema's