facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wijsheid

Andries Knevel - Psalm 90-2‌

Uit de Bijbel‌

Psalm 90: 5-12 - U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en verdort. Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden vóór u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn, wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. NBV

Mozes kijkt hier terug op zijn leven en het was niet alleen maar goed. Hoe gaat hij hiermee om? Door, zoals er in vers 12 staat, te vragen om wijsheid.

Lied - Mijn hulp is van U, Heer‌

Thema's