facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wees eensgezind

Andries Knevel - Filippenzen 2-2‌

Uit de Bijbel‌

Filippenzen 2: 1,2 - Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. NBV

Wat een mooie les geeft Paulus ons hier mee. Je maakt hem niet gelukkig door méér toewijding, méér navolging. Je maakt hem gelukkig door eensgezind te zijn. Ben jij eensgezind, met de mensen om je heen?

Lied - Samen in de naam van Jezus‌

Thema's