facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Wie zeggen de mensen dat Jezus is

Arie van der Veer - Wie zeggen de mensen dat Jezus is‌

Uit de Bijbel ‌

Mattheüs 16:13 - Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ NBV

Jezus werd soms vergeleken met Elia. Petrus is het daar niet mee eens, hij zegt: U bent de messias, de zoon van de levende God. Wie is Hij voor jou?

Lied - Zie hoe Jezus daar loopt‌

Thema's