facebook twitter whatsapp mail
Bijbel Open

© Evangelische Omroep Algemene voorwaarden

Het geheim van de graankorrel

Arie van der Veer - Het geheim van de graankorrel‌

Uit de Bijbel‌

Johannes 12:24 - Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! NBV

Geloven in het Koninkrijk van God is gebouwd op het brengen van een offer. Jezus heeft een offer gebracht en wij mogen Hem navolgen.

Lied - Psalm 43‌

Thema's